บริการ

บริการของเรา

บริการออกแบบระบบ การเชื่อมต่อ Network, WI-FI, LAN, Fiber optics, Internet Camera IP, CCTV ONLINE, IPTV , VOI IP

 

ติดตั้งเน็ตเวิร์ค
ทำการ Config Network Switches, Config Access Point (Wireless LAN)

Read More

ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์
ออกแบบระบบเซิร์ฟเวอร์ รองรับจำนวนการทำงานให้เหมาะสมกับหน่วยงาน องค์กร บริษัทของคุณ

Read More 
บริการ 3
Read More
บริการ 4
Read More


15 เมษายน 2564

ผู้ชม 118 ครั้ง